Amerika Bağlantı Elemanları İhracatı, İthalat Oranının İki Katına Ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri bağlantı elemanları ihracatı Mayıs’ta ithalatın 2 katı oranında yükseliş gösterdi.
Zepol’un raporuna göre Amerika’nın, Meksika ve İngiltere’den gördüğü yoğun taleple birlikte Mayıs’ta HTS Kodu 7318 olan demir ve çelik bağlantı elemanları ihracat oranı % 6’lık büyüme göstererek 336.1 milyon Dolara yükseldi.
Amerika Nüfus Sayımı İdaresi’nin yaptığı bildiriye göre, bağlantı elemanlarının Mayıs’taki en büyük 5 müşterisi Meksika (yapılan ihracat aydan aya 12.8 oranında artarak 113.6 milyon Dolara ulaşıldı), Kanada (% 5.1 oranında artarak 98.9 milyon Dolara ulaşıldı), İngiltere (% 15.2 oranında artarak 13.5 milyon Dolara ulaşıldı) ve Çin’dir (%  5.7 oranında düşerek $11.6 milyon Dolara ulaşıldı) ve Almanya (% 10.7 oranında düşerek $9.2 milyon Dolara ulaşıldı).
Amerika’ya Çin’den yapılan demir ve çelik bağlantı elemanlarının ithalat oranı ise Mayıs’ta % 3’lük büyüme göstererek 418.1 milyon Dolara yükseldi.
Zepol’un raporuna göre Mayıs’ta Amerika’ya en çok ithalat yapan 5 ülke Tayvan (yapılan ihracat aydan aya 0.7% oranında düşerek 124.5 milyon Dolara ulaşıldı),  Çin (% 19.8 oranında artarak 104.8 milyon Dolara ulaşıldı), Japonya (% 8 oranında düşerek 54.7 milyon Dolara ulaşıldı), Almanya (% 1.4 oranında artarak 28.8 milyon Dolara ulaşıldı) ve Kanada’dır (% 3 oranında düşerek 26 milyon Dolara ulaşıldı).
2014’ün ilk çeyreğinde, Amerikalı bağlantı elemanı ihracat ve imalatçıları, ithalatta % 5.5 oranında, ithalatta ise % 7.25 oranında büyüme ile en makul büyüme oranına ulaştı.
Bu bilgiler, Dış Ticaret veri grubundaki Amerika Nüfus Sayımı İdaresi’nce sağlanan ithalat ve ihracat verilerini kullanan Zepol’ün akıllı ticaret programı TradeView’den alıntılanmıştır.